دنیای آی تی | 24 آنلاین

آیا سرعت چرخش زمین در حال کاهش است؟

۳ اسفند ۱۳۹۵

آیا سرعت چرخش زمین در حال کاهش است؟

با مطالعه‌ی اندازه‌گیری‌های صورت گرفته از ۷۲۰ سال پیش از میلاد تاکنون، دانشمندان تحقیقات قبلی را که گواه بر کاهش سرعت سیاره‌ی زمین بوده‌اند، تأیید  کرده‌اند.